WhatsApp

Oświadczenie

Pomimo stałej troski i uwagi, jaką przywiązujemy do składu tej strony i zawartych w niej informacji, Van den Hurk bedrijfswagens nie może zagwarantować kompletności, dokładności lub ciągłej aktualności danych i zawartości strony. Van den Hurk bedrijfswagens nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony lub (nie)dostępnością strony.

Wypowiedzi i opinie, wyrażone w artykułach i komunikatach na stronach tego serwisu, są wypowiedziami autora(ów), a nie (koniecznie) wypowiedziami webmastera, dostawcy usług internetowych lub van den hurk Bedrijfswagens nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za ich treść i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z odpowiednich wypowiedzi.

Van den Hurk bedrijfswagens nie może zagwarantować, że informacje zawarte na tej stronie są odpowiednie do celu, w którym je Państwo przeglądają. Wszystkie informacje, produkty i usługi są oferowane w stanie, w jakim się znajdują i bez żadnej (dorozumianej) gwarancji lub poręczenia co do ich solidności, przydatności do określonego celu lub w inny sposób.

Ceny i kalkulacje mogą się różnić od rzeczywistości. W przypadku wspomnianych cen lub obliczeń van de Hurk bedrijfswagens ma prawo do dostosowania tych cen lub obliczeń w celu zapewnienia prawidłowej ceny lub obliczenia. Aby upewnić się co do ceny lub kalkulacji, zawsze możesz się z nami skontaktować.

Linki do innych stron internetowych

Ta strona zawiera szereg linków do innych stron internetowych. Van den Hurk bedrijfswagensr nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i/lub sposób, w jaki te strony przetwarzają Państwa dane (osobowe). Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności, zrzeczeniem się odpowiedzialności, informacją o prawach autorskich i ogólnymi warunkami, jeśli takie istnieją, na odwiedzanej stronie.

Pożyczanie pieniędzy kosztuje