whatsapp

Privacy statement

Van den Hurk Bedrijfswagens neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door van den Hurk Bedrijfswagens in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Hoe wij omgaan met uw bezoek aan onze website en het gebruik van cookies staat hieronder beschreven.

Van den Hurk Bedrijfswagens gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat de Van den Hurk Bedrijfswagens:

 • Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt
 • Uw gegevens alleen verwerkt als daar een duidelijk met u afgesproken doel voor is beveiligingsmaatregelen toepast om uw gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal
 • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Waarom verwerken wij gegevens?

Van den Hurk Bedrijfswagens verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via email of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

 • Offerteproces
 • Order- en facturatieproces
 • Vastleggen van garantie
 • Het uitvoeren van proefritten
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Uw persoonsgegevens

Inzage

Als de Van den Hurk Bedrijfswagens uw persoonsgegevens verwerkt, dan mag u deze inzien. U kunt tevens een kopie van deze gegevens opvragen.

Verbetering

Mochten gegevens door ons verkeerd zijn vastgelegd, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Verwijdering

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben, te verwijderen uit onze systemen. In bepaalde gevallen mogen wij gegevens als gevolg van andere regels en wetten niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Wanneer wij uw gegevens verwijderen kunnen wij u niet langer op de hoogte houden van onze acties en andere relevante informatie.

Verstrekken van gegevens

U kunt ons vragen om een kopie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens aan te leveren.  Van den Hurk Bedrijfswagens zal deze in een gangbare en gestructureerde (digitale) vorm aan u ter beschikking stellen.

Beveiliging

Onderdeel van het serieus nemen van uw privacy is de bescherming van uw persoonsgegevens. Van den Hurk Bedrijfswagens neemt uitgebreide maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaatsvinden dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dat het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Sollicitanten

Ook wanneer u solliciteert naar een functie binnen Van den Hurk Bedrijfswagens nemen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens serieus. Graag lichten wij toe hoe we omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en op welke manier wij een veilige verwerking waarborgen.

Om te kunnen solliciteren bij Van den Hurk Bedrijfswagens vragen wij van sollicitanten dat ze een sollicitatiebrief maken en dit samen met een curriculum vitae naar ons toezenden. De persoonsgegevens die door sollicitanten aan ons worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij van den Hurk Bedrijfswagens. Door het toesturen van het sollicitatiebrief en/of een e-mail met CV, gaat de sollicitant ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door van den Hurk Bedrijfswagens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Van den Hurk Bedrijfswagens verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van het wervings- en selectieproces. Het betreft de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, kopie paspoort
 • Curriculum vitae (CV) informatie over opleidingen, stages en werkervaring.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen benaderen vanwege uw getoonde interesse in een functie bij onze organisatie
 • Om uw gegevens te kunnen delen met de manager die een vacature heeft
 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie te kunnen beoordelen
 • Om u eventueel op te nemen in een kandidatenlijst (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen inzake het wervings- en selectieproces.
 • Wij delen uw gegevens alleen intern aan de manager die belast is met de sollicitatieprocedure. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, tenzij we daar op grond van de wet toe verplicht zijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zonder toestemming tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. Het is voor van den Hurk Bedrijfswagens noodzakelijk om de gegevens gedurende deze termijn te bewaren, omdat dit overeenkomt met de termijn van het tijdelijke contract. Mocht de arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer binnen dit contract worden beëindigd, dan kunnen de andere sollicitanten alsnog benaderd worden.

1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens definitief uit onze systemen verwijderd.

Desgevraagd kunnen kandidaten aangeven of ze ermee akkoord gaan dat hun gegevens gedurende een langere periode worden bewaard, zodat zij opnieuw benaderd kunnen worden, mocht er passende functie beschikbaar komen binnen van den Hurk Bedrijfswagens. Indien u ermee hebt ingestemd om opgenomen te worden in een kandidatenlijst, dan zullen uw gegevens in elk geval binnen 2 jaar na opname in de kandidatenlijst worden verwijderd.

Wanneer u er niet langer prijs op stelt dat wij uw persoonsgegevens bewaren, dan zullen wij uw gegevens verwijderen zodra u daar om verzoekt. U kunt dit per e-mail aan ons doorgeven: b.verhappen@vdhurk.nl Dezelfde werkwijze kunt u gebruiken om ons te verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, of vragen om uw gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Waar kunt u terecht voor vragen en klachten

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de van den Hurk Bedrijfswagens dan kunt u een mail sturen naar: b.verhappen@vdhurk.nl .

(Dit mailadres kan ook gebruikt worden indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.)

Indien u van mening bent dat Van den Hurk Bedrijfswagens in strijd handelt met de privacywetgeving dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Van den Hurk Bedrijfswagens maakt op de website vdhurk.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Functionele en niet-functionele cookies

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om onze website verder te verbeteren.

We gebruiken deze cookies ook om jou op andere sites passende advertenties te tonen of om jou gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra je je internetbrowser sluit of blijven tot maximaal 12 maanden na je laatste bezoek op je computer bewaard.

Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies

Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Kan je de cookies ook uitzetten?

Ja. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Kan dit cookiesbeleid worden aangepast?

Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
Als wij cookies waarvoor je toestemming hebt gegeven voor andere doeleinden willen gaan gebruiken dan zullen wij van jou daar toestemming voor vragen.

Camerabeveiliging

Onze vestiging is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal één (1) maand verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

Geld lenen kost geld