WhatsApp

Oświadczenie o ochronie prywatności

Van den Hurk Bedrijfswagens poważnie traktuje Twoją prywatność i będzie przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane w bezpieczny sposób. Ta regulacja prywatności dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez Van den Hurk Bedrijfswagens w ramach naszych usług.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, konsultowanie lub niszczenie danych osobowych.

Jak obsługujemy Twoją wizytę na naszej stronie internetowej i wykorzystanie plików cookies opisujemy poniżej.

Van den Hurk Bedrijfswagens będzie traktował Twoje dane z należytą starannością i będzie przestrzegał obowiązujących przepisów. Oznacza to, że Van den Hurk Bedrijfswagens:

 • Informuje Cię w sposób jasny i otwarty o tym, jak i w jakim celu przetwarzane są Twoje dane
 • Przetwarza Twoje dane tylko w jasno uzgodnionym z Tobą celu Stosuje środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed utratą i kradzieżą
 • Informowanie Państwa o prawach przysługujących w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi

Dlaczego przetwarzamy dane?

Van den Hurk Bedrijfswagens przetwarza Twoje dane, ponieważ w niektórych przypadkach jesteśmy do tego zobowiązani. Można pomyśleć o danych do faktury, takich jak nazwisko, adres, kod pocztowy i miejsce zamieszkania. Ponadto chcielibyśmy potwierdzić nasze umowy ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub, jeśli jest to pożądane, telefonicznie.

Przetwarzamy dane w celu realizacji m.in. następujących działań:

 • Proces notowania
 • Proces zamawiania i fakturowania
 • Ustanowienie gwarancji
 • Przeprowadzanie jazd próbnych
 • Prowadzenie działań marketingowych
 • Twoje dane osobowe

Inspekcja

Jeśli Van den Hurk Bedrijfswagens przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do ich wglądu. Możesz również zażądać kopii tych danych.

Poprawa

Jeżeli dane zostały przez nas błędnie zapisane, mają Państwo prawo do ich zmiany.

Usuwanie

Możesz poprosić nas o usunięcie z naszych systemów danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W niektórych przypadkach możemy nie usunąć danych ze względu na inne zasady i przepisy prawa. Będziemy Cię o tym informować. Gdy usuniemy Twoje dane, nie będziemy mogli już informować Cię o naszych promocjach i innych istotnych informacjach.

Dostarczanie danych

Możesz poprosić nas o dostarczenie Ci kopii Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Van den Hurk Bedrijfswagens udostępni Ci je w powszechnie stosowanej i ustrukturyzowanej (cyfrowej) formie.

Bezpieczeństwo

Częścią poważnego traktowania Twojej prywatności jest ochrona Twoich danych osobowych. Van den Hurk Bedrijfswagens podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony Twoich danych.

Jeżeli mimo podjęcia wszelkich środków incydent bezpieczeństwa nadal będzie miał miejsce, dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować jego skutki. Jeśli incydent bezpieczeństwa okaże się naruszeniem danych, powiadomimy Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wnioskodawcy

Nawet jeśli ubiegasz się o stanowisko w Van den Hurk Bedrijfswagens, poważnie traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Chcielibyśmy wyjaśnić, jak postępujemy z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi i jak zapewniamy ich bezpieczne przetwarzanie.

W celu ubiegania się o pracę w Van den Hurk Bedrijfswagens prosimy kandydatów o przygotowanie listu motywacyjnego i przesłanie go do nas wraz z życiorysem. Dane osobowe przekazane nam przez osoby ubiegające się o pracę będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej w Van den Hurk Bedrijfswagens. Wysyłając list motywacyjny i/lub e-mail z CV, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez van den Hurk Bedrijfswagens w ramach procedury aplikacyjnej.

Van den Hurk Bedrijfswagens przetwarza dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji. Dotyczy to następujących danych:

 • imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail i inne dane kontaktowe
 • Data urodzenia, wiek i płeć, stan cywilny, narodowość, kopia paszportu
 • Curriculum vitae (CV) informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym.
 • Dane dotyczące dostępności i urlopów
 • Inne dane, które mogą być istotne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby skontaktować się z Tobą z powodu wyrażonego przez Ciebie zainteresowania stanowiskiem w naszej organizacji
 • Aby udostępnić Twoje dane menedżerowi, który ma wolne miejsce pracy
 • Ocena przydatności kandydata na dane stanowisko
 • Aby ewentualnie umieścić Cię na liście kandydatów (jeśli wyraziłeś na to zgodę)
 • W celu opracowania zanonimizowanych danych statystycznych dotyczących procesu rekrutacji i selekcji.
 • Twoje dane udostępniamy tylko wewnętrznie kierownikowi odpowiedzialnemu za proces aplikacji. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo.

Przechowujemy Państwa dane osobowe bez zgody do 1 roku po zakończeniu procedury aplikacyjnej. Przechowywanie danych przez ten okres jest konieczne dla van den Hurk Bedrijfswagens, ponieważ odpowiada to okresowi obowiązywania umowy tymczasowej. W przypadku, gdy umowa o pracę z nowym pracownikiem zostanie rozwiązana w ramach tej umowy, nadal można zwrócić się do pozostałych kandydatów.

Po upływie 1 roku od zakończenia procesu aplikacji Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszych systemów.

Na życzenie kandydaci mogą zaznaczyć, czy zgadzają się na przechowywanie swoich danych przez dłuższy czas, aby w razie pojawienia się odpowiednich stanowisk w van den Hurk Bedrijfswagens można było się do nich ponownie zwrócić. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na umieszczenie na liście kandydatów, Państwa dane zostaną w każdym przypadku usunięte w ciągu 2 lat od umieszczenia na liście kandydatów.

Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy dłużej przechowywali Twoje dane osobowe, usuniemy je niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Możesz nas o tym powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.verhappen@vdhurk.nl W tym samym trybie możesz zwrócić się do nas z prośbą o wskazanie, jakie dane o Tobie przetwarzamy, lub poprosić o uzupełnienie lub poprawienie Twoich danych.

Gdzie należy się udać w przypadku pytań i skarg

Jeśli po przeczytaniu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności nadal masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez van den Hurk Bedrijfswagens, wyślij e-mail na: b.verhappen@vdhurk.nl .

(Ten adres pocztowy może być również wykorzystany w przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych).

Jeśli uważasz, że Van den Hurk Bedrijfswagens narusza przepisy dotyczące prywatności, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Polityka dotycząca plików cookies

Van den Hurk Bedrijfswagens używa plików cookie i innych technik na stronie internetowej vdhurk.nl. Pliki cookie to małe pliki informacyjne, które są przechowywane na urządzeniu, którego używasz do odwiedzenia naszej strony internetowej, takim jak komputer, tablet, smartfon lub smartwatch, podczas odwiedzania strony internetowej. Tam, gdzie poniżej odnosimy się do "plików cookie", mamy na myśli również inne podobne techniki.

Cookies umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Przydatne, bo wtedy nie musisz ponownie wpisywać swoich danych, wskazywać swoich preferencji czy zmieniać ustawień. W ten sposób możemy również usprawnić działanie naszej strony internetowej, możemy uzyskać wgląd w zachowanie odwiedzających na stronie, a inne strony mogą uzyskać wgląd w Twoje zachowanie podczas surfowania, dzięki czemu mogą pokazywać spersonalizowane reklamy na wielu stronach internetowych i pomijać reklamy nie nadające się do oglądania.

Pliki cookie nie naruszają bezpieczeństwa komputera użytkownika.

Funkcjonalne i niefunkcjonalne pliki cookies

Pliki cookies można podzielić na funkcjonalne i niefunkcjonalne. Funkcjonalne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub zapewniają szybkie i poprawne wyświetlanie Państwu pożądanych informacji przy każdej wizycie na naszej stronie. Przydatne, bo wtedy nie musisz ponownie wpisywać swoich danych, wskazywać preferencji czy np. zmieniać ustawień. Niefunkcjonalne pliki cookie służą do informowania nas o liczbie osób odwiedzających stronę internetową oraz o tym, w jaki sposób osoby te korzystają ze strony internetowej. Możemy wykorzystać te informacje do dalszego ulepszania naszej strony internetowej.

Używamy również tych plików cookie, aby pokazać Ci odpowiednie reklamy na innych stronach lub dostarczyć Ci ukierunkowane oferty.

Pliki te znikają automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej lub pozostają na komputerze użytkownika do 12 miesięcy od ostatniej wizyty.

Jakie są ciasteczka?

Wyróżniamy różne rodzaje plików cookies:

Funkcjonalne pliki cookie

Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Na przykład zapewniają szybkie i prawidłowe wyświetlanie pożądanych informacji przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej. Nie trzeba prosić o zgodę na umieszczenie funkcjonalnych plików cookie.

Analityczne pliki cookie

Używamy ich do analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej, np. jak często nasza strona jest odwiedzana, na jaką stronę użytkownik trafia na naszej stronie, jakie strony są najczęściej klikane. Jeśli analityczne pliki cookies nie mają większego wpływu na prywatność, zgoda nie jest wymagana, w przeciwnym razie jest wymagana.

Śledzące pliki cookie

Są to pliki cookie, które mogą śledzić Twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony internetowej. Umożliwia to reklamodawcom wyświetlanie spersonalizowanych reklam online w oparciu o Twoje zachowanie podczas surfowania. Prosimy o zgodę na umieszczenie tych plików cookie.

Pliki cookie wtyczek mediów społecznościowych

Pliki cookie wtyczek mediów społecznościowych są używane do wyświetlania treści mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej. Prosimy o zgodę na ustawienie tych plików cookie.

Czy można też wyłączyć pliki cookies?

Tak. Zawsze możesz samodzielnie wyłączyć pliki cookies lub usunąć je ze swojego urządzenia. Sposób, w jaki możesz to zrobić, różni się w zależności od Twojej przeglądarki internetowej i urządzenia. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookies, strona internetowa może nie działać optymalnie i możesz nie mieć możliwości korzystania z niektórych usług.

Czy ta polityka dotycząca plików cookie może być aktualizowana?

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie może być w międzyczasie aktualizowana w celu ogłoszenia zmian. W przypadku wprowadzenia zmian w tym dokumencie, można sprawdzić, kiedy to było ostatnio zrobione poprzez datę na dole dokumentu.
Jeśli zamierzamy wykorzystać pliki cookie, na które wyraziłeś zgodę, do innych celów, poprosimy Cię o zgodę na to.

Zabezpieczenie kamerą

Nasz oddział wyposażony jest w kamery. Jest to ważne dla Państwa bezpieczeństwa, ale także dla bezpieczeństwa naszych współpracowników i mienia. Obrazy z kamer są usuwane po upływie maksymalnie jednego (1) miesiąca, chyba że istnieją ważne powody, aby zachować obrazy dłużej, np. w celu przeprowadzenia dochodzenia przez agencję detektywistyczną lub policję.

Pożyczanie pieniędzy kosztuje